Què oferim

 

Proporcionem informació no estigmatizante ni paternalista, basada en l’evidència i d’utilitat per a qualsevol persona que faci un ús sexualizado de drogues, participi en sessions de Chemsex i/o per a aquelles de la comunitat LGBTI+ que realitzin usos d’aquestes Facilitem que es pugui exercir un dret fonamental en salut, “l’accés a informació clau”, necessària per a prendre decisions més responsables i millorar la gestió dels plaers i els riscos associats a l’ús de substàncies, a la sexualitat i a la seva combinació.

ChemSafe-Info

Maximitzar els plaers i reduir els riscos, implica conèixer quins són els múltiples factors que influeixen en els efectes de les substàncies i la gestió del seu ús.

ChemSafe-Care

Segueixes amb dubtes? Responem a les teves consultes! Si requereixes d’una atenció més personalitzada, oferim una assessoria sobre reducció de riscos i danys.

Check your Chems

L’anàlisi d’aquelles substàncies distribuïdes en el mercat no regulat, permet conèixer la composició real i detectar possibles adulteracions o fraus.