Avís Legal

Benvingut/a la Web titularitat d’ ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (en endavant ABD). La navegació per aquest lloc Web t’atribueix la condició d’USUARI i suposa que acceptes plenament totes i cadascuna de les Condicions seguidament reflectides. Per donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), posem a la teva disposició la següent informació:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

Domicili Social: C/ QUEVEDO, 2. 08012-BARCELONA

NIF:  G-59435180

Correu electrònic: [email protected]

Acceptació de les presents condicions 

Com a Usuari, et compromets a utilitzar la nostra Web, els seus continguts i serveis conforme, el principi de bona fe, els bons costums, l’ordre públic i amb respecte a la legalitat vigent. Així mateix, et compromets a no utilitzar el Web i els serveis que es prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a aquestes Condicions, lesius per a interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar-lo o impedir l’ús normal per altres usuaris, sent l’únic responsable de les infraccions en les quals es pogués incórrer o dels perjudicis que es poguessin causar per l’incorrecte ús del Web, exonerant ABD.

ABD podrà eliminar aquell contingut que pugui ser considerat discriminatori per raó de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, sent motiu suficient per eliminar-los.

En el supòsit que existeixin serveis sotmesos a altres Condicions particulars que puguin substituir, modificar o completar les presents, seràs degudament informat.

ABD es compromet a complir en tot moment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i de privacitat en les comunicacions electròniques.

Menors d’edat 

ABD excepte casos excepcionals dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis tret que en la Web s’indiqui el contrari i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que, si es dona tal circumstància, *ABD no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta Web, llevat que expressament s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’ABD, com a titular del Web, o de tercers. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els textos, programes, codi font, gràfics, il·lustracions, sons, documents, fotografies, material tècnic de qualsevol ordre, logotips, imatges, signes distintius o marques i dissenys gràfics estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

El lloc Web pot albergar enllaços o links que derivin a altres llocs Web gestionats per tercers. ABD declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la nostra Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació. El titular queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament dels enllaços o links, del resultat obtingut a través d’aquests, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual pot accedir, així com dels perjudicis que puguis patir en la informació trobada o descarregada del Web enllaçat.

Modificacions de les presents.

ABD es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les presents. Com a Usuari, quedes obligat per les Condicions que estiguin vigents en el moment en què hi accedeixis. Et recomanem que llegeixis periòdicament les Condicions que es troben a l’enllaç AVÍS LEGAL per disposar de la versió actualitzada.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L’última actualització és de juny de 2023.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.