Descripció

BDSM defineix un grup de pràctiques i fantasies eròtiques que combina les sigles de Bondage (lligam) i Disciplina; Dominació i Submissió; Sadisme i Masoquisme. Aquest tipus de pràctiques sexuals solen estar relacionades entre elles.

A algunes persones els exciten únicament alguns aspectes estètics (cuir, làtex, skinhead…). Unes altres tenen algunes fantasies concretes i poden decidir-se (o no) a dur-les a terme en un moment determinat. Per a algunes persones és un element essencial de la seva sexualitat i assumeixen rols fixos de dominació, submissió o canviants ( switch).
Para otras es un aspecto complementario.

El Bondage es refereix a la subjecció o lligams que s’estableixen en relacions de subordinació. Aquesta subjecció pot ser física (usant entenimentades, cadenes o altres elements per a immobilitzar a algú…) o de tipus psicològic. Els rols de dominació/submissió defineixen pràctiques eròtiques en les quals una persona actua d’acord amb la seva voluntat (dominant), disposant i enviant sobre qui exerceix el rol de submissió. El sadomasoquismefa al·lusió a pràctiques sexuals que impliquen excitació en infligir dolor o sofriment (sadisme) o bé en rebre-ho (masoquisme). “Disciplina” és un terme que fa referència a pràctiques eròtiques relacionades amb regles, càstigs, ensinistrament, protocols de comportament, postures segons les circumstàncies, etc.

Les pràctiques relacionades amb el BDSM són molt amples: lligaments, vessament de cera sobre el cos, de pinces, flagel·lació o tortura eròtica, jocs de rols, fetitxismes… No hi ha una llista concreta i poden incloure d’altres comfisting, pluja daurada o scat.

La voluntarietat, el consens, el respecte i la seguretat física són elements fonamentals en el BDSM.
Quienes participan están de acuerdo sobre la forma e intensidad con la que se realizan y saben que dicho acuerdo puede rescindirse en cualquier momento.
Esto lo distingue, sin lugar a dudas, de actividades criminales o delictivas como malos tratos, abusos, violencia doméstica o de género y/o alteraciones psiquiátricas, entre otras.

Gestió de plaers i riscos

En la pràctica sexual

 • La iniciació i pràctica del BDSM implica confiança entre les persones. Qualsevol joc entre una parella habitual, amistats, persones conegudes i/o amb experiència, implica menys riscos que involucrar-se en aquestes activitats amb algú a qui no es coneix.

 • Discuteix prèviament quins són els teus interessos, necessitats, limitacions, experiències passades i expectatives. Si no sents seguretat respecte a alguna activitat, busca informació i espera fins a trobar a la persona adequada.

 • És recomanable que les pràctiques comencin de manera suau i vagin intensificant-se a poc a poc, ja que un excés d’intensitat o molta rapidesa pot causar resistències psicològiques o danys físics.

 • Els assots, fuetades i altres maneres de càstig corporal han d’aplicar-se sempre en zones del cos amb molta musculatura (com les natges, cames, panxells, espatlles…). Cops en el pit, columna vertebral o cap poden causar danys físics greus.

 • Algunes pràctiques poden implicar el contacte amb sang i altres fluids corporals potencialment infecciosos. En aquests casos, l’ús de guants redueix els riscos de transmissió de ITS o ITG (Infeccions de Transmissió Genital).

 • Els dispositius per a immobilitzar parts del cos han de ser d’un material flexible que possibilitin una ràpida alliberació en cas de necessitat. Cal tenir especial cura en immobilitzar zones pròximes a articulacions (turmells, genolls, etc.) de manera que no puguin sofrir un esquinç o torçada. Davant canvis de coloració de la pell, sensació d’endormiscament en extremitats, fredor, etc., la recomanació passa per retirar el lligam de manera immediata. Convé tenir a mà el material adequat per si això fos necessari.

 • Mai cal deixar sola a una persona que estigui lligada.

 • Qualsevol lligam en el coll que pugui, potencialment, produir ofec o escanyament és extremadament perillós.

 • Alguns jocs inclouen dispositius que administren corrents elèctrics. Les contraccions musculars poden ser molt violentes, per la qual cosa sempre es recomana començar molt suaument. És important parlar sobre les condicions de salut (sobretot, en referència a problemes cardíacs). El seu ús en persones amb marcapassos o que hagin utilitzat poppers està contraindicat.

 • Els jocs amb cera han de fer-se amb espelmes de parafina blanca, que s’escalfen a temperatures baixes. Les veles amb aromes i colors es liqüen a temperatures molt elevades i poden deixar marques permanents en la pell. Com més separada estigui la vela del cos, menor serà la temperatura amb la qual impacti en el cos de la persona.

Combinació amb drogues

 • De forma general, l’ús de qualsevol substància pot incrementar els riscos, ja que, elements com la capacitat de presa de decisions, el temps de reacció, les inhibicions, la impulsivitat, l’humor o l’energia es poden veure modificades.

 • Algunes drogues com la MDMA o la ketamina modifiquen la percepció sensorial corporal i estímuls que habitualment serien dolorosos poden percebre’s com a plaents. Conèixer l’abast del dolor i el plaer és imprescindible per a saber si alguna cosa no va bé i parar a temps.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.