Scat

És un tipus de fetitxisme consistent en l’excitació sexual produïda per la femta. Implica l’atracció per veure, fer olor, tocar o assaborir la femta.

Encara que el risc de transmissió del VIH per a aquesta pràctica és molt baix, el contacte amb femta humana implica riscos significatius de transmissió d’altres patògens. Al contrari del que succeeix amb l’orina, que és estèril, el còlon està ple de bacteris. Moltes d’elles són benignes en el seu hàbitat natural però poden produir malalties en contacte amb la pell (sobretot si hi ha ferides) i les mucoses del cos.

El risc és major en ser ingerides. La possibilitat de transmissió del Virus de l’Hepatitis A, paràsits intestinals o bacteris que poden causar malalties en humans és significatiu en aquest sentit.

 

Consells

 

El contacte amb femta pròpia implica, de manera general, menys riscos que amb les d’altres persones.

L’ús de guants pot reduir de manera significativa el risc d’infecció. Si hi ha contacte amb la pell ha d’aplicar-se una rentada amb desinfectant mèdic en acabar la sessió.

La coprofàgia (l’acte de menjar la femta) és la pràctica que major risc implica. Només hauria de practicar-se si s’està segur del bon estat de salut de l’altra persona. Com a mesura de reducció de riscos es proposa fer olor en lloc de menjar, ja que el contacte fecal-oral és la principal font d’infecció.

El risc és extremadament alt per a persones immunodeprimides, amb problemes de salut, o en el cas de diarrees.

La vacuna de l’hepatitis A és molt recomanable per a les persones interessades en aquesta mena de pràctiques. En el cas de presentar febre, pèrdua de pes, diarrea o altres problemes s’ha de descartar una infecció per paràsits.

 

Respecte a les drogues

 

Algunes drogues, per exemple el cànnabis, s’eliminen parcialment o totalment a través dels excrements. En els casos de coprofàgia amb una persona consumidora habitual o que acabi de consumir aquesta substància són possibles efectes mentals no desitjats.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.