El sexe en grup, la seva pràctica en domicilis particulars i l’ús de drogues no són cap novetat. Però sí que és cert que les tecnologies de la comunicació (Internet, serveis de missatgeria instantània, apps…) així com una sèrie de canvis socials en relació amb les drogues han facilitat aquest context d’ús. Les sessions i chills s’han popularitzat des de fa uns anys, sobretot en grans ciutats.

La descripció dels mitjans de comunicació sobre el fenomen consisteix en orgies desenfrenades en les quals desenes de desconeguts passen per una casa per a practicar sexe sense protecció i consumir drogues de manera incontrolada des del divendres a la tarda fins al diumenge a la nit. El sensacionalisme destaca només formes extremes d’una realitat molt més complexa i variada.

Dues persones poden quedar per a practicar sexe a casa i consumir (o no) drogues. Una parella pot buscar un tercer (o més) amb aquest objectiu. Hi ha grups d’amics que prolonguen la nit de festa fins al matí següent en un lloc fix i els integrants poden ser fixos o variables. Existeixen grups més o menys tancats o oberts que seleccionen als seus membres segons el seu físic, el seu estat serològic, pràctiques sexuals, substàncies o vies d’administració… Així, les combinacions d’elements i escenaris (així com els riscos associats) possibles són molts.

La durada de les trobades pot ser molt variable. El fet que, a vegades puguin prolongar-se diversos dies no implica que sempre sigui necessàriament així. Generalment, com més gran sigui el temps, el nombre de persones i la quantitat i varietat de substàncies utilitzades, els riscos seran majors.

Consells

Si estàs pensant a acudir a una sessió hi ha algunes reflexions que hauries de fer-te

Tenir en compte quantes persones pot haver-hi, si les coneixes (o pots conèixer-les), si he vist fotos seves, tinc informació suficient i m’atreuen físicament o no.

Plantejar-se quin tipus de drogues hi ha o pot haver-hi. Si coincideixen amb les meves preferències (quant a tipus de substància, via d’administració, efectes…). Convé aclarir si cada persona té les seves pròpies substàncies, decidir si les compartiré amb altres persones o no, així com saber si puc acudir sense substàncies o sense compartir-les.

Aclarir el nivell de seguretat respecte a activitats sexuals (preservatius, PrEP, a pèl…) i si són coherents amb els meus límits sobre aquest tema. Reflexionar sobre si un està segur de poder mantenir-los després de prendre drogues i en un situacione que pot ser sexualment molt excitant.

Planificar com em comportaré si les coses no són com jo havia previst: si algú no m’agrada físicament, si em proposen alguna cosa que no estic segur de voler fer, si algú va molt passat i em molesta…

 

Si estàs organitzant o participant en una sessió a la teva casa també hauries de plantejar-te una sèrie de coses

 

Compartiràs el teu espai privat amb altres persones. Convindrà que estableixis normes o límits respecte al nombre d’assistents, les seves característiques (amics, amics d’amics, desconeguts…) i les regles sobre aquest tema.

De la mateixa forma, pots establir normes quant a l’ús dels espais (per exemple, no utilitzar determinades habitacions) i el temps, així com assegurar-se que es respecten durant la sessió.

Si existeixen límits o regles respecte a l’ús de substàncies (no usar una droga o una via determinada) o pràctiques sexuals han de ser clars i explícits per a tots els participants

També convé preveure com reaccionaré si les coses no són com jo havia previst: si algú no ens agrada, si volem que algú abandoni la sessió, si algú se salta les normes… Comptar amb amics o persones de confiança pot ser molt útil en aquest sentit.

 

De manera general convé tenir en compte una sèrie d’observacions

 

Mantenir controlades les pertinences com la cartera, documentació i telèfon mòbil. L’ideal és col·locar-les al costat de la roba en una bossa tancada.

No acudir amb massa diners: tant pel risc de robatori com per la temptació de comprar o encarregar més drogues del que es tenia previst.

Assegurar-se de tenir suficient bateria i carregador de mòbil, sobretot per si es presenta alguna emergència o imprevist.
Fer suficient provisió de preservatius i lubrificant de bona qualitat.

No compartir joguines sexuals amb altres persones, cobrir-los amb un preservatiu per a cada participant o desinfectar-los de manera adequada.

Si es practicarà fisting o altres pràctiques que requereixin dilatació anal extrema, disposar de guants de làtex i lubrificant adequat
Respecta’t i respecta als altres. Sigues ferm respecte al que vols o no vols fer. No pressionis a altres persones perquè facin el que tu vols.

Sigues realista respecte a quan has d’acabar. Assegura’t de deixar temps suficient per a recuperar-te abans de reprendre les activitats de la vida quotidiana.

 

Respecte a les drogues

 

En un domicili no existeixen les limitacions al consum que poden trobar-se en un espai públic. Això pot fer quel’ús de drogues sigui més natural i espontani, facilitant un consum excessiu.

Compartir substàncies amb altres persones pot incrementar el risc d’intoxicacions. Això és particularment important en drogues que tenen un marge estret com el GHB. Cadascun ha de tenir el control sobre la dosi que està consumint i no confondre la seva beguda amb les d’altres persones.

Deixeu clar entre els participants quals són els límits respecte a tipus de substàncies, quantitats, compra de noves substàncies, temps o vies d’administració (per exemple, si està permès o no el slamming).

Si se utilizan drogas por vía intranasal es importante tomar una serie de precauciones específicas,

Si s’utilitzen drogues per via intravenosa és important prendre una sèrie de precaucions específiques. (link a intravenoso)

Si una persona es troba malament, angoixada, atabalada o molt adormida, para-li esment. Si la situació no remitent en un temps raonable o hi ha símptomes que suggereixin gravetat, telefoneu al 112.

Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.