El sildenafil (Viagra) i altres fàrmacs similars com el tadalafil (Cialis),vardenafil (Levitra) o avanafil (Spedra) pertanyen a una família denominada inhibidores de la PDE-5. En medicina s’usen per a tractar alguns tipus d’impotència. Existeix un altre fàrmac per a injecció directa en el penis (alprostadil) que actualment s’utilitza poc.

Actúan incrementando el flujo en los vasos sanguíneos del pene y facilitando la erección. Es importante tener en cuenta la diferente duración de los efectos. Sildenafilo y vardenafilo mantienen sus efectos 4-5 horas, avanafilo unas 8 horas y tadalafilo hasta 48 horas. Es muy importante conocer el tiempo de acción de cada fármaco.

Solen trobar-se en forma de comprimit. Alguns fàrmacs “de marca” procedeixen de laboratoris homologats per la Unió Europea, uns altres són genèrics. A Espanya només està comercialitzat el sildenafil com a genèric, però existeixen genèrics de tadalafil o vardenafilo en altres parts del món. També existeixen preparats en forma de líquid o gelatina que, de manera general, no han passat els mateixos controls de tipus sanitari que s’exigeixen als medicaments.

Algunes drogues d’ús recreatiu, sobretot quan s’utilitzen en dosi elevades, podin provocar dificultats o impossibilitat d’erecció del penis en els homes. Aquest efecte advers és típic de l’alcohol, així com d’altres estimulants com la cocaïna, el speed, la metamfetamina o la MDMA. Per aquest motiu l’ús d’aquests fàrmacs en contextos sexuals que impliquen consum de drogues és relativament freqüent.

 

Problemes de salut associats als fàrmacs anti-impotència.

 

Efectes adversos.

Són freqüents el dolor de cap, congestió nasal, baixades de tensió, taquicàrdia, dolor d’esquena o alteracions visuals lleus. Rarament (i sobretot en població anciana amb altres malalties concurrents) s’han descrit ceguesa permanent, infarts de miocardi o ictus.

Sobredosi

L’ús de dosis elevades en persones sanes no produeix una millor erecció i sí amb una major incidència i gravetat d’efectes adversos.

El risc de problemes greus és major en persones ancianes, amb sobrepès, problemes d’hipertensió i antecedents de malaltia cardiovascular o cerebrovascular greu.

Priapisme

Una erecció que es mantingui durant més de 4-5 hores de forma continuada i sigui dolorosa pot danyar el penis de manera irreversible. En aquest cas ha de buscar-se ajuda mèdica immediata. Dosis elevades, l’ús continuat de cockrings o la combinació amb algunes drogues com la MDMA faciliten l’aparició d’aquest problema.

En aquesta circumstància és imprescindible acudir a un servei mèdic de manera urgent.

 

Interaccions amb drogues i fàrmacs .

 

Existeixen casos de morts per combinació d’aquests fàrmacs amb altres usats en cardiologia de la família dels nitrats. Els poppers tenen una composició molt similar (nitrits), per la qual cosa el seu ús simultani és perillós. La possibilitat de quadres d’hipotensió greu, mal de cap intens o metahemoglobinèmia (canvi de color dels llavis per falta d’oxigenació de la sang) està comprovada.

La combinació amb drogues estimulants (cocaïna, MDMA, speed, metamfetamina…) suposa sotmetre al cor a un esforç extra. Depenent dels dosi i l’estat de salut aquesta combinació pot suposar efectes adversos d’importància.

Molts fàrmacs utilitzats en el tractament de la infecció per VIH i VHC, sobretot de la família dels inhibidors de la proteasa, incrementen els nivells en sang dels fàrmacs antiimpotència. De manera general és necessari utilitzar una dosi menor encara que sempre és necessari el consell mèdic individualitzat en aquest sentit.

 

Consells per a un ús més segur

 

Els fàrmacs procedents de farmàcia o de laboratoris genèrics homologats tenen garanties sobre la qualitat del producte. Pastilles sense envàs o blíster, líquids o gelatines tenen un major risc d’adulteració o frau.

En persones sanes sense problemes d’impotència per causa mèdica, una dosis petita sol ser més que suficient. (25 mg de sildenafilo, 5-10 mg de vardenafilo, 10 mg de tadalafilo o 50 de avanafilo). En personis sanis sense problemes d’impotència per causa mèdica, una dosi petita sol ser més que suficient.

Aquests fàrmacs no produeixen ereccions, sinó que la facilitan davant un estímul sexual i contextual adequat. Sin estos elementos no producen ningún efecto.

Els fàrmacs amb una major durada d’efectes desitjats tenen també una major durada d’efectes adversos. El mal de cap, la congestió nasal i les interaccions amb altres fàrmacs i drogues com el popper es prolonguen més en el temps amb tadalafil que amb la resta.

En el caso de necesitar asistencia médica urgente después de haber utilizado estos fármacos es particularmente importante comunicarlo al médico, ya que puede condicionar el tipo de tratamiento a administrar.

A nivell legal, aquest tipus de fàrmacs només poden obtenir-se en farmàcia i amb recepta mèdica. A nivell legal, aquest tipus de fàrmacs només podin obtenir-s’en farmàcia i amb encobreix mèdica.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.