Poppers

Els poppers són diferents compostos nitrogenats (nitrit de amil, nitrit de isobutil) que es presenten en petits flascons que contenen la substància en forma líquida. El popper és molt volàtil (passa ràpidament a forma gasosa a temperatura ambient) i s’utilitza inhalant-ho directament des del pot.

El popper actua relaxant alguns tipus de músculs de l’organisme, els anomenats músculs llisos. La relaxació de les venes i les artèries produeix baixades de tensió arterial i la relaxació de la musculatura anal facilita la penetració.

La durada d’efectes és d’uns pocs minuts. Els canvis en la tensió arterial produeixen una sensació de mareig, taquicàrdia i “pujada” al cap.

El seu ús més comú està vinculat a pràctiques sexuals, ja que facilita la penetració anal. Algunes persones ho utilitzen també en contextos de música de ball i refereixen que intensifica les llums i els sons.

 

Problemes de salut associats als poppers

 

Efectes adversos

L’efecte secundari més freqüent és el mal de cap, sobretot amb dosis excessives o en persones no acostumades . També són típics efectes com mareig, taquicàrdia o síncope…

De forma més rara s’han descrit problemes visuals (maculopatia per poppers), que solen desaparèixer en deixar el consum.

Intoxicació

Els poppers mai han d’utilitzar-se per via oral. A més de ser corrosius per a l’aparell digestiu poden produir un quadre greu de desoxigenació de la sang (metahemoglobinèmia).

Tolerància

Encara que el popper no sol generar dependència (no s’associa a usos compulsius, pèrdua de control sobre la substància, intents infructuosos de frenar el seu ús), sí que produeix tolerància farmacològica: les persones que ho utilitzen habitualment necessiten incrementar la dosi de manera progressiva per a aconseguir els mateixos efectes. Aquest efecte desapareix uns pocs dies després de deixar d’utilitzar-lo.

 

Combinacions amb altres fàrmacs i drogues

 

Utilitzar poppers després d’haver consumit fàrmacs anti-impotència incrementa els efectes secundaris (taquicàrdia, mareig, mal de cap…) i pot donar lloc a baixades de tensió molt greus. Aquest efecte és més prolongat després d’usar fàrmacs de llarga durada com el tadalafil (Cialis).

L’ús simultani ambdrogues estimulants (MDMA, speed, metamfetamina, cocaïna…) pot sotmetre al sistema cardiovascular a un esforç extra, més intens i perillós com més gran sigui la dosi i freqüència d’aquestes substàncies.

Els nitrats (en forma de pastilles o pegats) són fàrmacs utilitzats en algunes malalties del cor. La seva combinació amb poppers pot ser mortal.

No es coneixen interaccions entre els fàrmacs utilitzats en el tractament del VIH o el VHC i els poppers. No obstant,sí que se sap que els inhibidors de la proteasa (IPs) poden incrementar els efectes dels fàrmacs antiimpotència. L’ús simultani de poppers + IPs + fàrmacs antiimpotència és una combinació particularment desaconsellada pel risc d’efectes adversos greus.

 

Consells per a un ús més segur

 

Els poppers han de manejar-se amb cura, tancant el flascó després de cada ús. Pot produir cremades en contacte amb la pell, per la qual cosa convé rentar-se bé amb aigua si es vessa accidentalment. Si hi ha contacte amb mucoses o amb els ulls la rentada ha de prolongar-se diversos minuts. En el cas de dolor intens o alteracions en la visió cal buscar assistència mèdica urgent.

A l’hora d’aspirar, sol ser més senzill que una persona s’encarregui d’obrir-ho, administrar-ho, tancar-ho i deixar-ho en un lloc segur. L’ús de màscares o un altre tipus de dispositius pot produir problemes respiratoris o d’asfíxia.

Els poppers són inflamables. Han de mantenir-se allunyats de fonts de calor (estufes, radiadors, encenedors, cigarrets, etc.) pel risc d’explosió.

L’efecte del popper dura uns pocs minuts però l’ús repetit facilita l’aparició d’efectes secundaris, sobretot mal de cap

El seu ús pot ser especialment perillós en persones amb problemes cardiovasculars, de tensió arterial o glaucoma.
L’acció del popper és ràpida i en algunes persones dificulta o interromp l’erecció. És millor posar-se un preservatiu abans que immediatament després d’usar-lo.

Encara que la relaxació de l’esfínter anal facilita la penetració o el fisting és important procedir amb cura, sobretot en persones no habituades, per a evitar riscos de sagnat o lesions.

Alguns estudis han vinculat l’ús de poppers amb un major risc de transmissió del VIH. Encara que la relació causa-efecte no és clara, és possible que tingui a veure amb una major probabilitat de sagnat per la dilatació de les venes de l’anus o l’associació amb pràctiques sexuals de major risc.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.