Introducció

Gaudir del sexe i/o les drogues ha de ser fruit d’una decisió personal, madurada i basada en el coneixement i la valoració de les possibles conseqüències positives i negatives associades a les conductes.

Implica una forma de comportament regulada conscientment per la persona per a obtenir allò que es vol per a si mateix alhora que busca evitar els problemes. Les gratificacions o els riscos que s’assumeixen o volen evitar depenen de cadascú. Segons la pròpia història personal, motivacions, interès per noves experiències, estat serològic, circumstàncies personals… cada persona pot buscar o evitar coses diferents.

La responsabilitat és cap a tu i cap a les altres persones.

Cap a tu per a respectar i complir el que has decidit de manera lliure i per a fer-te càrrec de les possibles conseqüències negatives que puguin derivar-se de la teva conducta.

Cap als i les altres per a assegurar-se que les nostres decisions es respecten i no atempten contra la integritat, la salut i el benestar d’altres persones.

Decàleg del consum responsable

Informar-se

És important comptar amb una informació bàsica sobre les possibles conseqüències positives i negatives d’un determinat comportament (usos de drogues i/o pràctica sexual), així com la millor manera d’aconseguir unes i evitar els unes altres.

Capacitat de decisió pròpia

És bo escoltar opinions, consells o suggeriments. Però l’última paraula l’has de tenir tu sobre la base de les teves pròpies raons. No val justificar-se en relació amb els altres. Si és una altra persona qui decideix per tu, situes en ella les responsabilitats i no actues de manera lliure.

Responsabilitzar-se

Prendre decisions lliures implica també responsabilitzar-se de les possibles conseqüències. No únicament són «les altres persones» o “la droga” els qui compten. Sense caure en l’autocàstig, convé considerar que, en major o menor mesura, cadascú té alguna cosa a veure amb el que succeeixi, sigui bo o dolent.

Planificar

Quan hi ha riscos en joc no és prudent deixar-ho tot en mans de la improvisació o l’impuls del moment.

Observar-se i avaluar

Para esment a com evolucionen les coses al llarg del temps. Els plantejaments inicials sobre les teves intencions et poden servir de referència i senyal d’avís davant dificultats, usos abusius i un altre tipus de problemes. Escolta’t.

Aprendre i rectificar

A vegades l’atzar juga un paper, però en general, les coses que ens succeeixen solen estar relacionades amb el que hem fet o deixat de fer. Si alguna cosa surt malament, reflexiona, intenta veure la teva part de responsabilitat i rectifica perquè no torni a ocórrer.

Mira per tu

Les persones som molt diferents quant a les nostres preferències i gustos. Podem reaccionar de manera diferent en diferents moments. Guia’t pels teus gustos i reaccions, no per les d’altres persones.

Aprendre dels altres

Algunes vegades, la qual cosa els succeeix a altres persones, sigui bo o dolent, pot ajudar-nos a saber com ens podria anar a nosaltres.

Demanar ajuda si és necessari

Quan sorgeixen problemes, el normal és intentar buscar la solució pels nostres propis mitjans. Algunes vegades funciona, però no sempre. No dubtis, en aquest cas, a demanar ajuda al teu entorn immediat i, si així i tot no és suficient, acudeix a un servei especialitzat.

Acceptar les decisions dels altres

Responsabilitzar-se de tu és més que suficient. Deixa que les i els altres decideixin per si mateixes/us el que volen o no volen fer. Permet que altres persones gaudeixin de la seva llibertat i el seu dret a decidir. Tenir generositat està bé. Insistir més del compte no, ja que, a més, pots haver de carregar amb les conseqüències.

Ajudar a qui ho necessiti

Ser responsable dels propis actes no implica abandonar als altres. És bo que les persones, sobretot les amistats s, es tirin una mà quan les circumstàncies ho requereixin. Però tampoc has d’assumir el rol de mainader de ningú.

Respetar

Les drogues poden desinhibir-te i fer disminuir la teva capacitat de control. És la teva responsabilitat mantenir aquesta desinhibició en uns límits raonables, de manera que no hagin de pagar-la ni sofrir-la els qui estiguin al teu voltant.

Ser prudent

Tenim els nostres límits i cal ser conscients d’ells. Hi ha coses de les quals és millor passar, hi ha vegades que és millor plantar-se, hi ha moments en els quals és millor dir no.

Diversificar

Dedicar temps d’oci a activitats diferents al sexe i les drogues facilita que els problemes no apareguin. Además, no todo en la vida es placer y diversión. Respetar los momentos para la obligación y el compromiso permite disfrutar más plenamente cuando toca divertirse.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.