Per què dedicar una secció completa als aspectes personals?

Sovint, La informació sobre drogues i sexe es limita a oferir dades sobre els perills de les substàncies i els riscs relacionats amb infeccions de transmissió sexual en les pràctiques sexuals. Posar tota l’atenció en les substàncies o els contextos d’ús ens pot fer oblidar que existeix un altre element igual d’important: les persones.

Són les persones qui utilitzen drogues en un context específic. L’efecte d’una droga té a veure amb la seva acció en uns neurotransmissors del cervell. Però aquest cervell és la base orgànica de la ment d’una persona concreta, única i irrepetible. I els factors de tipus personal poden influir molt i determinar si un comportament determinat pot resultar més o menys perillós. És important parlar sobre la farmacologia de l’èxtasi o el risc de transmissió d’un virus amb una determinada practica, però també ho és reflexionar sobre els sentiments, motivacions, expectatives, objectius, actituds…

Dedicar un temps a l’autoreflexió sobre les característiques i aspectes personals ens pot donar pistes sobre els nostres propis hàbits.. Sent conscients de qui som, quines són les nostres motivacions, què necessitem per sentir-nos bé i ser feliços/es, podrem prendre decisions més lliures i responsables i escollir de manera més propera als nostres interessos. Ser conscients de les nostres fortaleses i virtuts ens pot fer més resistents vers un risc determinat. Conèixer les nostres parts fosques i febleses ens pot donar l’alerta sobre altres qüestions que poden ser particularment perilloses per a nosaltres mateixos/es.

Allò que és vàlid per una persona pot no ser-ho per una altra. Les preferències gastronòmiques, culturals o estètiques són extremadament variables entre diferents individus. Aquesta variabilitat és encara més gran en qüestions tan complexes i plenes de matisos com la sexualitat humana o les substàncies psicoactives.

Una relació sana i satisfactòria amb la sexualitat i/o les drogues implica necessàriament conèixer-se bé, amb les nostres virtuts i els nostres defectes. Una reflexió que és personal i intransferible.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.