Introducció

Els prejudicis cap a les drogues i la sexualitat dificulten reconèixer els problemes. Per a alguns professionals, gairebé qualsevol ús de drogues o pràctiques sexuals diferents de les socialment acceptades són problemàtiques. Els abordatges moralistes o exagerats dificulten reconèixer els problemes. Gran part dels missatges sobre sexe i drogues són de tipus negatiu, centrats únicament en els riscos i problemes, sense distingir els que són probables i freqüents, dels anecdòtics o esporàdics. Això porta a perdre confiança i no identificar les situacions que veritablement impliquen perill. D’altra banda, tots tendim a veure com a “normals” les nostres conductes i l’autojustificació o l’autoengany són una reacció freqüent quan apareixen dificultats.

Moltes vegades, es deixa en mans d’un equip professional la responsabilitat de valorar si existeix o no un problema. En realitat, l’important és la reflexió personal i profunda sobre el grau de satisfacció que ens produeix la nostra conducta i els nostres hàbits. Si els plaers són majors als riscos que ens exposem, si veritablement percebem que portem el control sobre la nostra vida i si el que fem, ens permet viure la vida de la forma en la qual la volem viure.

No es tracta de sotmetre’s a un interrogatori, sinó de parar-se una estona a pensar sobre alguns aspectes. És possible que no tinguis res a canviar. És possible que algunes preguntes no te les hagis plantejat abans. És probable que puguis canviar algunes coses per tu mateix/a, si crees que ho necessites. També podria succeir que necessitis canviar coses, però no ho aconsegueixis. En aquest cas podria existir un problema. A vegades les dificultats se solucionen individualment, amb el temps o amb l’ajuda de gent pròxima. En altres ocasions pot ser convenient i fins i tot necessari el consell o suport d’un equip professional.

Recorda!

  • En general, quan una persona desenvolupa un model de consum problemàtic, la droga no sol ser el principal problema, sinó el símptoma d’un problema. Sol succeir quan en el plaer de l’ús, la persona troba alleujament en algun malestar emocional o psicològic de rerefons, i en comptes d’afrontar-se o prendre consciència, hi ha una evasió en el consum.

  • Com a dada curiosa, en entorns de chemsex, el percentatge de persones que desenvolupen un consum problemàtic és similar al que ha viscut situacions de violència homòfoba (vexacions o agressions físiques). En la pràctica, la majoria de professionals referencien com l’homofòbia i serofobia interioritzada té un paper important a l’hora de desenvolupar aquestes problemàtiques.

  • Els problemes relacionats amb la dependència són els menys freqüents. El risc amb major freqüència en el consum de drogues són els efectes aguts d’aquestes (per abús, per no conèixer el dosatge, per interaccions farmacològiques, etc.).

Reflexions

Utilitzo les drogues i el sexe en la manera que jo vull? Amb quina freqüència ho faig? Amb quina freqüència m’agradaria fer-ho? Està canviant la meva manera de consumir amb el temps? Consumeixo més que abans?

Quin és el meu cercle social? Tenen els meus mateixos interessos? Quantes de les meves amistats no estan relacionades amb la meva manera de viure el sexe i les drogues? Com em relaciono entre setmana amb la mateixa gent amb la qual vaig de festa?

He provat de fer coses diferents? Ho he aconseguit? Com m’he sentit?

Si tens parella o relacions estables… Hi ha diferències entre la seva manera de viure el sexe i les drogues i la meva? Com ho gestionem? Són clars els límits? Hem tingut problemes de desconfiança o gelosia? Què passaria si l’altra persona o jo volguéssim donar un canvi a la nostra vida en aquest sentit?

Si no tens parella… l’estàs buscant? Com t’agradaria que fos? Algú amb el teu estil de vida o completament diferent? En quina mesura el meu entorn facilita o dificulta aconseguir el que busco?

Tinc o he tingut problemes econòmics relacionats amb els meus usos de drogues? Quants diners em gasto? He tingut dificultats per a controlar la despesa? He fet coses que no faria normalment per a aconseguir drogues?

Amb quina freqüència he deixat de complir amb les meves obligacions (laborals, familiars, d’estudi…) després d’una festa?

Amb quina freqüència mantinc relacions sexuals prenent drogues? I sense prendre-les? Em sento a gust amb mi en aquest sentit? Quan és l’última vegada que vaig tenir sexe sense drogues?

Quins són els meus límits i normes respecte al sexe segur? En quina mesura el consum de drogues pot afectar-los? He fet coses sota l’efecte de substàncies que no faria en condicions normals? Com em sento sobre aquest tema?

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.