Qué

Las sustancias y sus características

Dedicarem aquesta secció a les substàncies, un grup heterogeni de substàncies que únicament tenen en comú un grau variable d’estigma social. Gran part de la informació disponible sobre substàncies té un enfocament exagerat, paternalista i moralitzador. Però per a les persones que les utilitzen, o que pretenen fer-ho, és fonamental disposar d’informació realista i objectiva sobre els seus efectes. Únicament així és possible prendre decisions lliures i responsables, enfocades a maximitzar el plaer i reduir els riscos. Una persona usuària ben informada té moltes més possibilitats d’aconseguir un ús responsable i no problemàtic.