Tina / Metamfetamina

La metamfetamina (tina, meta, meth, crystal meth) és un fàrmac estimulant del sistema nerviós central (SNC). Es presenta en forma de cristall transparent o, amb menys freqüència, en pols.

Pot utilitzar-se per via intranasal (esnifat), fumat en pipa o injectat. També és actiu per via oral o intrarectal (en ènemes).

És una substància molt potent i petites quantitats tenen efectes significatius. La metamfetamina pura és activa en dosi de 5- 15 mg i els seus efectes poden durar entre 6-8 hores.

El seu efecte és un estimulant, d’activació i benestar a dosis baixes o ocasionals. La concentració i l’atenció s’incrementin, i el somni, la fatiga i la sensació de fam desapareixen. Pot incrementar el desig sexual, disminuir les inhibicions i facilitar el que les relacions sexuals es prolonguin durant moltes hores.

 

Problemes de salut associats a la metamfetamina

 

Efectes adversos

La taquicàrdia i increment de tensió arterial són freqüents. En dosi o freqüències molt elevades el risc de problemes cardíacs (infarts) o cerebrals (hemorràgies, ictus) s’eleva. En dosis mitjanes o elevades l’erecció i l’ejaculació es dificulten en molts homes. En algunes persones poden aparèixer comportaments impulsius, compulsius o agressius. Després de diversos dies sense dormir poden aparèixer pensaments paranoides i al·lucinacions. Depenent de la via d’administració poden aparèixer problemes en el nas, dents o pulmons.

Efectes de la “baixada”: Després de finalitzar una sessió intensiva de consum, el cansament extrem i sentiments de tristesa, apatia i depressió són freqüents. En algunes persones poden arribar a presentar-se idees de suïcidi.

En persones amb malalties cardiovasculars o problemes psiquiàtrics el consum està particularment desaconsellat.

Dependència

La metamfetamina produeix tolerància amb rapidesa i és necessari incrementar la dosi per a aconseguir els mateixos efectes. El risc de dependència és més elevat al d’altres drogues d’ús recreatiu. És relativament freqüent el que persones que són capaces de controlar l’ús recreatiu d’altres substàncies tinguin problemes per a posar límits al seu consum de metamfetamina. Els problemes familiars, econòmics i socials en usuaris habituals de metamfetamina són freqüents. Les vies d’administració injectada i fumada incrementen aquests riscos.

 

Interaccions amb fàrmacs i drogues

 

L’ús simultani de qualsevol altra droga amb propietats estimulants (cocaïna, speed, mefedrona…) pot incrementar la freqüència i intensitat dels efectes adversos. La combinació amb fàrmacs de prescripció estimulants com el metilfenidat també ha d’evitar-se.

S’han produït morts en pacients amb VIH en tractament amb ritonavir. El nombre de casos és petit però probablement el risc és significatiu per a persones en tractament amb ritonavir i cobicistat.

Hi ha risc de problemes greus (síndrome serotoninèrgic) en pacients en tractament amb antidepressius. S’han registrat casos de problemes greus en usuaris de metamfetamina que estaven en tractament amb venlafaxina i antidepressius tricíclics.

 

Consells per a un ús més segur

 

Convé ser molt acurat amb la dosi i freqüència d’ús, ja que la metamfetamina és una droga molt potent de llarga durada

La metamfetamina és una droga molt addictiva. És important posar-se límits quant a temps, diners, contextos d’ús i observar-se de manera contínua.

Si utilitzes la via intranasal és important polvoritzar bé la substància, alternar totes dues fosses nasals i netejar-les amb sèrum salí després de finalitzar el consum. También és important utilitzar un turulo individual i d’un sol ús. Alguns estudis suggereixen que compartir aquest material pot ser un factor de risc per a la transmissió del Virus de l’Hepatitis C..

La grandària de les ratlles ha de ser molt més petit que el de les de cocaïna, speed o mefedrona

La metamfetamina fumada se administra con una de una pipa de cristal. L’ús d’encenedors de gran calibre pot donar lloc a accidents greus. El fum molt calent o el contacte de la pell amb una pipa recentment utilitzada poden produir cremades greus. Compartir la pipa amb altres persones pot dificultar el control sobre la dosi que s’està utilitzant.

La via d’administració més perillosa és la injectada. Està associada a un major risc de dependència. Una mala tècnica d’injecció pot produir abscessos locals, col·lapses en les venes o tromboflebitis.

Les xeringues han d’utilitzar-se una única vegada i mai han de compartir-se. El risc d’infecció pel VIH, Virus de l’Hepatitis C i altres microorganismes que es transmeten a través de la sang és elevat

En anglès la metamfetamina es coneix com crystal meth. És important fer la diferència amb la forma cristal·litzada de MDMA (cristall). L’ús intranasal o intravenós de la MDMA pot ser molt tòxic, fins i tot mortal.

Tret que es realitzi una anàlisi en laboratori, no existeix mètode que pugui utilitzar-se per a determinar el grau de puresa de la metamfetamina. Per a saber més pots consultar el nostre Servei d’Anàlisi.