La identitat i els factors personals

En aquesta web s’analitzen diferents aspectes que tenen a veure amb la combinació entre el sexe i les drogues. Però és molt important parar atenció a un altre element fundamental: les persones. No existeixen dues persones que siguin iguals en tot el món. Inclús persones genèticament iguals (bessones) tenen diferents trajectòries vitals, interessos personals, valors morals o factors de personalitat clarament diferents. De la mateixa manera en la qual ens percebem diferent, una substància ens pot afectar de manera diferent prenent la mateixa quantitat que una altra persona.

Les drogues exerceixen els seus efectes en els receptors cerebrals a través dels mecanismes químics i elèctrics. Però els seus efectes i riscs estan condicionats en gran manera per la nostra personalitat, estat de salut físic, experiències, expectatives, interessos, creences, estat d’ànim i tolerància. Convé parar-se a pensar una estona sobre aquests aspectes i plantejar-nos amb sinceritat si la relació que tenim amb la sexualitat i les drogues és la que desitgem tenir.