Servei d’Atenció i Acompanyament Terapèutic Especialitzat.

Salut Mental Holística i Drogues

El SAE és un Servei d’Atenció i Acompanyament Terapèutic Especialitzado a persones que estan travessant un moment en les seves vides de malestar personal o relacional, en la infància, en l’adolescència, en la parella, en la família o a nivell individual. Atén per a millorar la qualitat de vida de les persones i vetllar per la seva salut física i mental.

Donem atenció al “malestar personal i relacional” que pugui aparèixer en la infància, adolescència, en la parella, en la família o a nivell individual

El servicio tiene como objetivo la promoción de la salud mental desde un enfoque preventivo, comunitario y multidisciplinar que facilite cambios en aquellas personas que presentan dificultades en su funcionamiento biopsicosocial. Se atenderá y acompañará a estas personas durante todo su proceso terapéutico, con la finalidad de mejorar sus problemáticas y hacer posible una mejor calidad de vida.

En el servei trobaràs un equip de professionals que facilitessin un espai terapèutic individual, intrafamiliar i/o grupal, en el qual abordar les situacions de risc o conflicte que puguin generar una deterioració del benestar físic i emocional de les persones.

Rebre atenció professional especialitzada en els moments inicials del malestar, és crucial i prevé dificultats majors en el futur, fent que tant l’evolució com la probabilitat d’èxit i de solucionar els problemes sigui major.

La realització d’un treball terapèutic ens permet conèixer millor les nostres potencialitats i crear eines necessàries per a resoldre diferents problemes amb un/a mateix/a i amb els/as altre. Aquest tipus de dificultats, que atenem en el nostre servei, es reflecteixen en una àmplia varietat de malestars relacionats amb:

Infància:

 • Problemes de conducta
 • TDAH
 • Problemes en el control d’esfínters
 • Fracàs escolar
 • Problemes d’insomni

Adolescència:

 • Control d’impuls
 • Consums problemàtics
 • Problemes d’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables
 • Fracàs escolar
 • Bullying
 • Abús de tecnologies (mòbil, xarxes socials, videojocs)

Parella:

 • Dificultats en la relació de la parella
 • Acompanyament i abordatge terapèutic després d’una separació, un divorci

Família:

 • Dificultats en la relació familiar de pares i fills/as
 • Conflictes amb altres/as familiars

Individuals:

 • Dificultats en la gestió emocional: ansietat, estrès, depressió, etc.
 • Situacions difícils en la vida: conflictes amb altres persones, malalties cròniques o desconegudes, elaborar/processar duels per la pèrdua de sers estimats, etc.
 • Problemes amb l’alimentació o hàbits d’alimentació no saludables.
 • Dificultats en les relacions socials: dependència emocional, solitud, conflictes, complexos, enveges, falta de confiança en els/as altre, rebuig, etc.
 • Dificultat per a tenir relacions afectives: iniciar i mantenir una relació de compromís amb una persona, inestabilitat en les relacions de parella, etc.
 • Dificultat en les relacions sexuals: alteracions en la vivència plaent de la relació sexual.
 • Dificultats en les sensacions i relació amb un/a mateix/a: baixa autoestima i valoració personal, pors, inseguretats, desconfiança, control d’impulsos, etc.
 • Consums problemàtics de drogues: alcohol, tabac, abús de tranquil·litzants/fàrmacs per a dormir i altres drogues il·legals (cànnabis, cocaïna, amfetamines o altres substàncies psicoactives), etc.
 • Dificultats en el rendiment o funcionament cognitiu: problemes d’atenció, de memòria, etc.

Oferim orientació i atenció especialitzada amb relació al consum d'alcohol i altres drogues i en relació amb el Chemsex (drogues, sexualitat i apps)

L’objectiu d’aquest servei és donar atenció a totes aquelles persones consumidores (adultes, joves i adolescents) que necessitin una orientació i/o tractament amb relació als seus consums de drogues, a les seves pràctiques de risc en context Chemsex i a l’ús abusiu de noves tecnologies. També a aquelles que requereixen un suport, encara no sent consumidores, per tenir persones pròximes en una relació difícil amb els consums o usos abusius.

Els principis que guien la nostra atenció són:

 • Abordatge holístic i centrat en la persona. Revisió de totes les àrees de funcionament en conflicte, intervenció en totes elles per estar enllaçades i necessitar d’una millora conjunta i en sinergia.
 • Absència de judicis morals i respecte a la persona com a protagonista de les seves decisions
 • Objectius del procés liderats per la mateixa persona atesa, protagonista i guia
 • Respostes terapèutiques basades en principis de salut pública i drets humans
 • Model d’intervenció no directiva. Acompanyament terapèutic (treball en equip). S’acompanya a la persona, se li ofereixen eines, ella pren les seves decisions.
 • Es treballa per a combatre l’estigma i incloure la diversitat.
 • Perspectiva de gènere en totes les intervencions.
 • No s’utilitzen etiquetes diagnòstiques. Cronifiquen, estigmatitzen, impedeixen la millora i l’evolució
 • Atenció sense límit en el nombre de cites o temps destinat al procés. Cada persona precisa de respecte al seu propi procés i temps.
 • Vincle terapèutic compromès, implicat, professional i a la disposició de la persona atesa.
 • Models teòrics de l’atenció basats en l’evidència científica: promoció de la salut, transteòric del canvi, teoria de l’aprenentatge social, entrevista motivacional, reducció de riscos i danys, atenció biopsicosocial, i atenció centrada en la persona.

Aquest servei es presta de manera presencial a Madrid i a Barcelona i també en format en línia en l’àmbit estatal a través de sessions per videotrucada i/o atenció telefònica.

L’equip terapèutic el conformen professionals altament qualificats/as de diferents disciplines a cura de la salut (física i mental) de les persones.
Compta a més amb un equip especialitzat en el treball amb persones usuàries de drogues (en contextos recreatius/no), aquelles que usen aquestes en contextos sexuals o Chemsex, així com amb les quals presenten dificultats en l’ús compulsiu de tecnologies.

Orientació

Orientació o assessorament personalitzat davant:

 • Qualsevol dubte o necessitat d’informació o valoració professional, referent a consums de drogues i/o, tot el relacionat amb substàncies.

 • L’aparició deproblemes de salut física o mental relacionats amb el consum de substàncies (que apareixen durant o després dels consums):
  • Sensació de “estar-te ratllant massa” cada vegada que consumeixes.
  • “Baixons” molt intensos després del consum
  • “Males experiències” en les últimes vegades que has consumit.
  • Sensació d’“inquietud, inseguretat, desconfiança” cap a la resta de persones quan consumeixes.
  • Símptomes molestos (ansietat, depressió o altres esmentats anteriorment) que persisteixen dies o setmanes després, malgrat no estar consumint en aquests dies.
 • La pèrdua de control del consum d’una substància:
  • Sensació de consumir sempre que se surt, sense poder gaudir d’altres formes, o sense poder deixar l’hàbit a un costat durant una temporada.
  • Consums que es produeixen cada vegada de manera més repetitiva i ocupen en major mesura les àrees de la vida.
 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació amb elChemsex:
  • Necessitat d’informació i orientació per a una gestió dels consums i el sexeamb menys riscos
  • Valoració de la situació personal, conèixer si s’està tenint o no un problema.
 • Informació, assessorament o valoració personalitzada en relació amb l’ús abusiu detecnologies:
  • Conèixer usos adequats i de menor risc amb les tecnologies.
  • Valorar de forma personalitzada si s’està tenint/no una relació problemàtica amb l’ús d’aquestes.

Tractament

Atenció a totes aquelles persones que en un moment determinat del seu consum/uso es donen compte de tenir dificultats per a la gestió d’aquest , comencen a experimentarsímptomes molestos i presenten una repercussió negativa en altres àrees de la seva vida (afectiva- emocional, relacions interpersonals, problemes laborals/acadèmics, de parella, familiars).

En aquests casos, és important acudir a valorar la situació real com més aviat millor, per a prendre En aquests casos, és important acudir a valorar la situació real com més aviat millor, per a prendre compte a la persona en totes les seves facetes i àrees) aquells aspectes que estan motivant e influenciant la conducta de consum/uso problemàtic i el seu manteniment.

En aquest treball terapèutic trobaràs:

 • Una atenció integral en addiccions a substàncies:
  • Amb un equip multidisciplinari que atendrà segons les necessitats de la persona i que coordinarà si fos necessari amb les persones professionals vinculades.
  • Considerant el consum de substàncies problemàtic com el símptoma visible, sota el qual subjeuen altres símptomes o malestars no tan visibles, que són igual o més importants, i que influeixen i determinen la relació difícil que estableix la persona amb la substància. Es treballaran per tant tots ells, en estar influint en el funcionament integral de la persona en les seves diferents àrees.
  • Proporcionant informació i assessorament per a un ús no problemàtic de drogues, des d’una perspectiva de reducció de riscos.
  • Respectant les decisions de la persona i adaptant-nos al seu ritme i a les seves expectatives.
  • Considerant com a objectius del tractament aquells plantejats per la persona, siguin o no l’abstinència a substàncies.
  • Podent sol·licitar informes de tractament.
 • Una atención integral en problemáticas dentro del contexto Chemsex :
  • Per a aquelles persones que estan tenint dificultats en la gestió conjunta de l’ús de drogues i la realització de pràctiques sexuals de risc, unit a l’ús d’apps de geolocalització.
  • Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.
 • Una atenció integral en relació amb l’ús abusiu de noves tecnologies :
  • Per a aquelles persones que usen tecnologies i que estan tenint dificultats per les mateixes en altres àrees de la seva vida.
  • Realitzant una atenció integral amb les mateixes característiques exposades anteriorment en el treball en addiccions a substàncies.

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.