Introducció

Aquesta secció està dedicada a professionals que, independentment del seu àmbit, tenen tracte amb persones que són usuàries de drogues i que participen en entorns de chemsex. Es faciliten diversos documents, des d’informes oficials, articles científics, guies clíniques, web de consultes, etc. També s’ha creat una subsecció en el blog per a això, on podràs trobar articles d’interès traduïts de l’anglès o/i resumits.

Tota la documentació aquí disponible, encara que aporti coneixement sobre el fenomen, no és el seu principal objectiu. Les principals queixes de les persones que acudeixen a nosaltres, com les que es representa en estudis, és la por al judici aliè (en molts casos, per experiències ja viscudes) per part de professionals. Això resulta un problema, sobretot quan la por al prejudici és el motiu pel qual una persona prefereix no demanar ajuda. Atenint-nos a això, la informació aquí disponible té com a finalitat millorar el vincle terapèutic que vagis a formar amb aquestes persones. La intenció és qüestionar l’après, les creences esbiaixades o qualsevol altre concepte, que suposi un prejudici i dificultin el desenvolupament de competències culturals.

Informes

agsdi-file-pdf

Informe Europeo sobre Drogas 2021: Tendencias y novedades. (2021)
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

agsdi-file-pdf

Informe sobre Chemsex en España.(2020)
Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA – Grupo de trabajo sobre Chemsex. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social .

agsdi-file-pdf

European ChemSex Forum. (2019).
III Report

agsdi-file-pdf

European ChemSex Forum. (2018).
II Report

agsdi-file-pdf

Preguntas y respuestas sobre chemsex.(2020)
Grupo de Trabajo sobre chemsex.

Estudis

Estudio HOMOSALUD. (2021)
Stop

Fuck Violence: violencias en contexto de Chemsex. (2020-2021).
ABD Associació Benestar i Desenvolupament

EMIS Encuesta europea para hombres que tienen sexo con hombres: Resultados en España (2017)
Ministerio de Sanidad.

Aproximación al chemsex en España. (2016)
Apoyo Positivo e Imagina Más

Guies

Recomanacions d’experts per a la millora del maneig de l’abordatge integral del fenomen del chemsex a Espanya (2020)
Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP

Recomanacions d’experts per a la millora del maneig de l’abordatge integral del fenomen del chemsex a Espanya (2020)
Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP

Guía para la realización de pruebas rápidas del VIH en entornos comunitarios. (2019)
Informes, Estudis i investigación. Ministerio de Sanidad.

99 preguntas clave sobre ChemSex. (2017)
Fundación SEIMC-GESIDA.

Chemsex y hepatitis C. Una guia para profesionales sanitarios. (2017).
Grupo de Trabajo sobre el Tratamiento del VIH (gTt-vih.org)

Club Drug Use Among Lesbian, Gay, Bisexual and Trans (LGBT) People. (2016).
Abdulrahim, D., Whiteley, C., Moncrieff, M., & Bowden-Jones, O.

Guidance on the Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances. (2015)
Abdulrahim, D & Bowden-Jones. Novel Psychoactive Treatment UK Network (NEPTUNE). Londres.

De Riesgos y Placeres: Manual para entender las drogas. (2013)
Fundación Igenus

Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. (2012).
American Psychologist Association

Articles

Chemsex

h

Levy, J. (2019). Chemsex. A Case Study of Drug-Userphobia . 5–20. https://www.inpud.net/en/chemsex-case-study-drug-userphobia

h

Fernández-dávila, P. (2016). “Sesión de sexo, morbo y vicio”: una aproximación holística para entender la aparición del fenómeno ChemSex entre hombres gais , bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres en España. Revista Multidisciplinar Del Sida, 4(7), 41–65.

h

Stuart, D. (2019). Chemsex psychosis.

Substàncies i consum

h

Grifell, M., & Hart, C. L. (2018). Is Drug Addiction a Brain Disease? Drug Addiction and Drug Policy, 106(American Scientist Online), 160–167. https://doi.org/10.4159/9780674038622-005

h

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6

h

Informe Analiza tus Chems (2022)

Sexualitat i pràctiques sexuals

 

h

Drückler, S., Speulman, J., Van Rooijen, M., & De Vries, H. J. C. (2021). Sexual consent and chemsex: A quantitative study on sexualised drug use and non-consensual sex among men who have sex with men in Amsterdam, the Netherlands. In Sexually Transmitted Infections (Vol. 97, Issue 4, pp. 268–275). https://doi.org/10.1136/sextrans-2020-054840

h

Javaid, A. (2018). The interconnectedness of chemsex, drugs, sexual promiscuity and sexual violence. Irish Journal of Sociology, 26(2), 183–207. https://doi.org/10.1177/0791603518773703

h

Carratalá, A. (2016). Violencia intragénero y violencia machista: ¿diferentes coberturas periodísticas para distintas realidades? Comunicación, Periodismo y Género. Una Mirada Desde Iberoamérica , November, 148–170. https://0-dialnet-unirioja-es.cataleg.uoc.edu/servlet/articulo?codigo=5710274&orden=1&info=link%0Ahttps://0-dialnet-unirioja-es.cataleg.uoc.edu/servlet/extart?codigo=5710274

h

Rojas Solís, J. L. (2015). Homosexualidad, masculinidad y violencia de pareja Reseña: “Pétalos y espinas: hombres gay, relaciones de pareja y violencia”. Salud & Sociedad, 6(1), 96–100. https://doi.org/10.22199/s07187475.2015.0001.00006

Identitat i factors personals

h

Thepsourinthone, J., Dune, T., Liamputtong, P., & Arora, A. (2020). The relationship between masculinity and internalized homophobia amongst Australian gay men. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph17155475

Webs

 

agsdi-world

Chemsex
Ministeri de Sanidat del Govern d’Espanya

agsdi-world

Erowid
La major base de dades sobre substàncies psicoactives en anglès

agsdi-world

SEISIDA
Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida

agsdi-world

GESIDA
Grup de estudi de la SEIMC

agsdi-world

56 Dean Street
Clínica dependent i especialitzada del NHS (National Health Service) del Regne Unit.

agsdi-world

Friday to Monday
Terrence Higgins Trust

Pin It on Pinterest

Share This
Consulta
1
Infoline
Scan the code
Chem-Safe es un proyecto que ofrece información, análisis de sustancias y asesoramiento sobre sexualidades.

Chem-Safe és un projecte que ofereix informació, anàlisis de susbstàncies i assessorament sobre sexualitats.

Chem-Safe is a project that provides information, drug checking and sexuality advice.